پنجمین دوره جشنواره ملی برند محبوب

  • Update: 14/08/2018

گروه:روغن های غذایی و خوراکی

 تندیس زرین برند محبوب:اویلا

تندیس سیمین برند محبوب:فامیلا

 

در پنجمین دوره جشنواره ملی برند محبوب،بر اساس نتایج نظر سنجی انجام گرفته از پیش از یک میلیون و چهارصد هزار نفر از مصرف کنندگان

 در یک دوره 4ماهه از تاریح 15بهمن 96تا 15خرداد97 برند های اویلا و فامیلا در گروه روغن های خوراکی به ترتیب بالاترین تعداد آرای مردمی

 را کسب کردند و به عنوان محبوب ترین برند های گروه کالایی مورد نظر معرفی شدندنکته قابل توجه این است که برند اویلا همچون دو سال

قبل محبوب ترین برند روغنی انتخاب شده و برند فامیلا نیز برای نخستین بار با پشت سر قرار دادن رقبای خود بعد از برند اویلا در رتبه دوم قرار

گرفته و برنده تندیس سیمین این جشنواره شده است

Read 6406 times Last modified on Tuesday, 14 August 2018 10:07

NO.1, Nader alley, Ahura Mazda St, East 37 St., Alvand St., Argentine Sq., Tehran, Iran

02183893000

info[@]kouroshoil.com

Top